แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน ต้านแผ่นดินไหว และส้วมนักเรียนหญิง 6

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 pricebuild.zip
<<< กลับหน้าหลัก >>>
Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593