แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน 1/62
รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องนอน และอุปกรณ์ประกอบอาหาร 

สำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก 

ในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิด��าคเรียนใน��าคเรียนที่ 1/2562

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 Information_35.pdf
<<< กลับหน้าหลัก >>>
Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593