แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง
 ประกวดราคาจ้ จ้างก่ ก่อสร้ ร้างก่ ก่อสร้ ร้างอาคารเรี รียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำ สำ หรั รับก่ ก่อสร้ ร้างในเขตแผ่ ผ่นดิ ดินไหว ด้ ด้วยวิ วิธี ธี ประกวดราคาอิ อิเล็ ล็กทรอนิ นิกส์ ส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกวดราคาจ้ จ้างก่ ก่อสร้ ร้างก่ ก่อสร้ ร้างอาคารเรี รียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำ สำ หรั รับก่ ก่อสร้ ร้างในเขตแผ่ ผ่นดิ ดินไหว ด้ ด้วยวิ วิธี ธี ประกวดราคาอิ อิเล็ ล็กทรอนิ นิกส์ ส์ (e-bidding)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 Information_40.pdf
<<< กลับหน้าหลัก >>>
Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593