แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง
 เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภาคเรียนที่ 1/2561
รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารพักนอน สำหรับโรงเรียที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อน-หลังเปิดปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 Information_29.pdf
<<< กลับหน้าหลัก >>>
Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593