ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ #โรงเรียนแม่โถวิทยาคม  ลำดับ  
   ข่าวประชาสัมพันธ์   
1
   แม่โถนิวส์ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2566 
2
   รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
3
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565 
4
   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็ 
5
   ประกวดราคาจ้ จ้างก่ ก่อสร้ ร้างก่ ก่อสร้ ร้างอาคาร 
6
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเ 
7
   รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
8
   รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
9
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562 
10
   ประกวดราคาซื้ออาหารพักนอน เครื่องนอน และอุปกรณ์ประ 
11
   เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 
12
   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 
13
   ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
14
   เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
15
   การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 


 


 

  

Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593


จำนวนผู้เยี่ยมชม free counter ครั้ง