ยินดีต้อนรับ !

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ #โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ครับ  ลำดับ  
   ข่าวประชาสัมพันธ์   
1
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 
2
   รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการเฉพาะเจาะจง 63 โ 
3
   รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการเฉพาะเจาะจง 61-6 
4
   ประกาศโรงเรียนแม่โถ วิธีการเฉพาะเจาะจง 61-62 
5
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน 1/62 
6
   เอกสารประกวดราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน 1/62 
7
   ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาอาหารนักเรียนพักน 
8
   ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาการซื้ออาหารนักเรี 
9
   เอกสารประกวดราคาการซื้ออาหารนักเรียนพักนอน 1/2561 
10
   ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา 
12
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ 
13
   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็ 
14
   ประกาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ 
15
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ต้านแผ่นดินไหว 


  

Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593