ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับ  
   ข่าวประชาสัมพันธ์   
1
  แม่โถนิวส์ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2566 
2
  รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565 
4
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 
5
  ประกวดราคาจ้ จ้างก่ ก่อสร้ ร้างก่ ก่อสร้ ร้างอาคารเรี รียน ๒๑๒ ล./๕๗ 
6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2562 โ 
7
  รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
8
  รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562 
10
  ประกวดราคาซื้ออาหารพักนอน เครื่องนอน และอุปกรณ์ประกอบอาหาร ภาคเรียนท 
11
  เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  
12
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
13
  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภาคเรียนท 
14
  เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภา 
15
  การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593