ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับ  
   ข่าวประชาสัมพันธ์   
1
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 
2
  รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการเฉพาะเจาะจง 63 โรงเรียนแม่โถวิทยาค 
3
  รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการเฉพาะเจาะจง 61-62 
4
  ประกาศโรงเรียนแม่โถ วิธีการเฉพาะเจาะจง 61-62 
5
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน 1/62 
6
  เอกสารประกวดราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน 1/62 
7
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาอาหารนักเรียนพักนอน 2/2561 
8
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาการซื้ออาหารนักเรียนพักนอน 1/2561 
9
  เอกสารประกวดราคาการซื้ออาหารนักเรียนพักนอน 1/2561 
10
  ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไ 
12
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
13
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Buildi 
14
  ประกาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนต้ 
15
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ต้านแผ่นดินไหว 

Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593