แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2562
รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารพักนอน เครื่องนอน และอุปกรณ์ประกอบอาหาร สำหรับโรงเรียที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อน-หลังเปิดปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 Information_34.pdf
<<< กลับหน้าหลัก >>>
Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593